Podatek od środków transportowych

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 
Opis usługi:

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych

Miejsca załatwienia:

Referat Budżetu i Podatków Urzędu Miejskiego w Łabiszynie (pokój nr 3)

Termin załatwienia:

1 miesiąc.
W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę, podając przyczynę niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Opłata:

Nie pobiera się

Podstawa prawna:

Art. 9 ust. 6 pkt 1,2 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z póżn. zm).


Wymagane dokumenty

DT-1 (400kB) excel
DT-1/A (349kB) excel

metryczka


Wytworzył: Aneta Wilińska (20 listopada 2019)
Opublikował: Artur Koliński (20 listopada 2019, 11:56:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 898