INFORMACJA O STANIE PRZYJMOWANIA l ZAŁATWIANIA SPRAW, KOLEJNOŚCI ZAŁATWIANIA LUB ROZSTRZYGANIA

INFORMACJA O STANIE PRZYJMOWANIA l ZAŁATWIANIA
SPRAW, KOLEJNOŚCI ZAŁATWIANIA LUB ROZSTRZYGANIA


Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt.3 lit. d i e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, póz. 1198 ze zm) udostępnieniu podlega
m. in. informacja publiczna o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.


1. Pracownicy Urzędu Miejskiego załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i
stopnia pilności.

2. Informacji o stanie spraw indywidualnych udzielają poszczególni pracownicy
merytorycznie odpowiedzialni za ich załatwienie.

3. Jeżeli dany pracownik nie zajmuje się daną problematyką, powinien ustalić i
wskazać kompetentną osobę do udzielenia niezbędnych wyjaśnień
.

metryczka


Wytworzył: Teresa Radzięda (11 lutego 2013)
Opublikował: Artur Koliński (11 lutego 2013, 14:14:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 11335