OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Inspektor Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych w Gminie Łabiszyn  Tomasz  Henzler

Dane kontaktowe inspektora e-mail: inspektor@cbi24.pl 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) wykonuje zadania określone przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zwanym dalej „RODO”.


Klauzule informacyjne


Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa (20kB) word

Klauzula informacyjna -przesłanka umowy (20kB) word

Klauzula informacyjna -przesłanka zgoda (20kB) word

Klauzula informacyjna transmisja sesji rady gminy-przesłanka przepis prawa (24kB) word


Zarządzenia


Zarządzenie nr 120.32.2018 BURMISTRZA ŁABISZYNA z dnia 11 maja 2018

w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie


Zarządzenie nr 120.39.2018 BURMISTRZA ŁABISZYNA z dnia 15 czerwca 2018

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych


Zarządzenie nr 120.54.2018 BURMISTRZA ŁABISZYNA z dnia 6 sierpnia 2018

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie


Zarządzenie nr 120.49.2019 BURMISTRZA ŁABISZYNA z dnia 29 sierpnia 2019

w sprawie zmiany Inspektora Ochrony Danych


ZARZĄDZENIE NR 120.49.2020 BURMISTRZA ŁABISZYNA z dnia 7 września 2020 r. (226kB) pdf

w sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim
w Łabiszynie


ZARZĄDZENIE NR 1/2020 KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO w ŁABISZYNIE z dnia 7 września 2020 r. (201kB) pdf

w sprawie wprowadzenia Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łabiszynie


ZARZĄDZENIE NR 120.48.2020 BURMISTRZA ŁABISZYNA z dnia 7 września 2020 r. (167kB) pdf

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łabiszynie


ZARZĄDZENIE NR 120.42.2021 BURMISTRZA ŁABISZYNA z dnia 28 lipca 2021 r. (214kB) pdf

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejski w Łabiszynie


ZARZĄDZENIE NR 120.41.2023 BURMISTRZA ŁABISZYNA z dnia 14 czerwca 2023 r. (171kB) pdf

w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w ŁabiszynieCyberbezpieczeństwo - informacje dla klientów

informacje (760kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 120.10.2022 ZARZĄDZENIE NR 120.10.2022 w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania incydnetanii cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejski w Łabiszynie (167kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Marlena Szafrańska (12 marca 2020)
Opublikował: Artur Koliński (12 marca 2020, 14:29:05)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (14 czerwca 2023, 13:39:58)
Zmieniono: dodano rejestr kategorii czynności

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6626