Ogłoszenia

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁABISZYNA IGM.6733.6.2020

Dot. działki nr 270 w Nowym Dąbiu. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna z dnia 21.12.2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie kompleksu boisk sportowych Moje Boisko 2012 na terenie działki Nr 30/42 w miejscowości Lubostroń

Błąd w załączniku jest o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie dwóchboisk sportowych oraz budynku zaplecza socjalnego na terenie działki Nr 30/42w miejscowości Lubostroń"powinno byćo ustaleniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza z dnia 24.01.2005 r.

  OBWIESZCZENIEBURMISTRZA ŁABISZYNAz dnia 24.01.2005 r.    Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, [...]

Obwieszczenie Burmistrza z dnia 30 grudnia 2004 r.

  OBWIESZCZENIEBURMISTRZA ŁABISZYNAz dnia 30.12.2004 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, [...]

Obwieszczenie Burmistrza z dnia 28 grudnia 2004 r.

  OBWIESZCZENIEBURMISTRZA ŁABISZYNAz dnia 28.12.2004 r.  Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, [...]

Obwieszczenie Burmistrza w sprawie uzgodnienia projektu decyzji-budowa stacji transformatorowej.

  OBWIESZCZENIEBURMISTRZA ŁABISZYNAz dnia 6.12.2004 r.            Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. [...]

Obwieszczenie Burmistrza w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  OBWIESZCZENIEBURMISTRZA ŁABISZYNAz dnia 2.12.2004r.  Na podstawie 49 i 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr [...]

Decyzja Burmistrza w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

                                         &nbs [...]

Zagospodarowanie przestrzenne

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 1.Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego:  wymagane dokumenty; -wniosek,-2 mapy sytuacyjno-wysokościowe (1:500),-wypis z rejestru gruntów, Opłaty:  -budynki [...]

metryczka