Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wielki Sosnowiec, gmina Łabiszyn od km 0+505 do km 2+502,97 znak sprawy: IGM.271.3 .2021

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: tryb podstawowy
nr sprawy: IGM.271.3.2021
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 22 kwietnia 2021  11:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)