Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 406) starsze aktualności »INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

18.09.2023

na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Star 244PPrzetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego STAR 244P

04.09.2023

Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego STAR 244POBWIESZCZENIE NR 8/2023 STAROSTY ŻNIŃSKIEGO Z DNIA 24.08.2023 r.

24.08.2023

Na podstawie art. 11 d ust. 5, 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. póz. 162)OBWIESZCZENIE

15.08.2023

zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia charakteru wód Jeziora Smerzyńskiego,OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2023 r.

11.08.2023

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejZawiadomienie o wprowadzeniu COR - DW 2254 Łabiszyn-Barcin

12.07.2023

Pismo, zgloszenie rozpoczecia robot i wprowadzenie TOROBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 lipca 2023 r.

06.07.2023

o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejUWAGA!! Spotkanie w sprawie Przebudowy DW254 (odcinek Łabiszyn Wieś - Barcin)

06.07.2023

Spotkanie w sprawie Przebudowy DW254 (odcinek Łabiszyn Wieś - Barcin)OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

29.06.2023

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejINFORMACJA O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ WĘGLA

10.05.2023

Termin sprzedaży węgla zostaje wydłużony do 31 lipca 2023 roku.GMINNE DOFINANSOWANIE

20.04.2023

Urząd Miejski w Łabiszynie informuje, że rozpoczyna nabór wniosków na uzyskanie dofinansowania w ramach: „Dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków oraz rejesinformacja

06.04.2023

PszokKonsultacje społeczne Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

05.04.2023

Konsultacje społeczne Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowiskoZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

14.03.2023

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu V Województwa Kujawsko - Pomorskiego, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „„Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 BrzOBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r.

14.03.2023

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejZarządzenie nr 0050.13.2023

08.03.2023

zarządzenie - wzory dokumentów - przydomoweZarządzenie nr 0050.12.2023

08.03.2023

zarządzenie - wzory dokumentów - pieceKONSULTACJE SPOŁECZNE „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego – SUMP BydOF”

20.02.2023

KONSULTACJE SPOŁECZNE „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego – SUMP BydOF”Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 406) starsze aktualności »