Emisja obligacji 2020

Emisja obligacji 2020

Ogłoszenie dot.: Konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Łabiszyn

- uchwałę nr XVII/133/20 z dnia 2 września 2020 w sprawie zmian w budżecie b) - Uchwałę nr XVII/134/20 z dnia 2 września 2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2020- 2028- 11.09.2020 [...]

metryczka