KARTY USŁUG

KARTY USŁUG

Podatek od środków transportowych

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH   Opis usługi: Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych Miejsca załatwienia: Referat Budżetu i Podatków Urzędu Miejskiego w Łabiszynie (pokój nr 3) Termin [...]

Ugoda dotycząca zmiany stanu wody na gruncie

Ugoda dotycząca zmiany stanu wody na gruncie Wymagane dokumenty: 1. Wniosek umawiających się właścicieli gruntów do Burmistrza Łabiszyna o zatwierdzenie ugody. 2. Do wniosku należy dołączyć [...]

Przywrócenie stosunków wodnych do stanu poprzedniego

Przywrócenie stosunków wodnych do stanu poprzedniego Wymagane dokumenty:  1. Wniosek o przywrócenie zmienionych stosunków wodnych na gruncie do stanu poprzedniego. 2. Do wniosku [...]

Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych     Wymagane dokumenty: Wniosek o zaświadczenie – w załączeniu Dowód wniesienia opłaty   Miejsce [...]

Wydanie jednorazowego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie jednorazowego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowychWymagane dokumenty:Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowychMiejsce złożenia dokumentów:Urząd Miejski w Łabiszynie, ul. Plac 1000-lecia 1, [...]

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   Wymagane dokumenty:   -Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Dodatkowe dokumenty: -  dokument potwierdzający tytuł prawny [...]

Wstąpienie w stosunek najmu lokalu po śmierci najemcy

Wstąpienie w stosunek najmu lokalu po śmierci najemcy Wymagane dokumenty: - wniosek o wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy, - kserokopia aktu zgonu głównego najemcy lokalu,   Miejsce złożenia dokumentów: [...]

Wniosek na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej

Wniosek na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej Wymagane dokumenty: - wniosek + załączniki Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski w Łabiszynie ul. Plac 1000 Lecia l - sekretariat I piętro, [...]

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu Wymagane dokumenty: - wniosek + załączniki (mapa w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonymi numerami działek i wjazdami, 2egz) Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski w [...]

Wniosek o zajęcie pasa drogowego

Wniosek o zajęcie pasa drogowego Wymagane dokumenty: - wniosek, - 1 egzemplarz mapy sytuacyjnej Miejsce złożenia dokumentów : Urząd Miejski w Łabiszynie ul. Plac 1000 Lecia 1 – sekretariat I piętro, pokój Nr 15 Opłaty: [...]

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Wymagane dokumenty: 1.     Wniosek wraz z załącznikami 2.      Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski w [...]

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Wymagane dokumenty: 1.     Wniosek wraz z załącznikami 2.      Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski w [...]

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wymagane dokumenty: Wniosek Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski w Łabiszynie, Plac 1000-lecia 1 sekretariat, pokój nr 15 Opłaty: od [...]

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wymagane dokumenty: Wniosek Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski w Łabiszynie, ul. Plac 1000-lecia l, Sekretariat I piętro, [...]

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Wymagane dokumenty: 1.     Wniosek wraz z załącznikami 2.     2 egzemplarze mapy sytuacyjnej w skali 1: 500 lub 1:1000 Miejsce [...]

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wymagane dokumenty: 1.     Wniosek wraz z załącznikami 2.     2 egzemplarze mapy sytuacyjnej w skali 1: 500 lub 1:1000 (dla [...]

Zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym Wymagane dokumenty: Wniosek. Miejsce złożenia dokumentów:Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łabiszynie Opłaty: Koszty związane z ceną nieruchomości, aktem notarialnym [...]

Zbycie nieruchomości w trybie przetargowym

Zbycie nieruchomości w trybie przetargowym Wymagane dokumenty:Ewentualne pismo sugerujące zainteresowanie nabyciem (z wyjątkiem nieruchomości zbywanych w trybie bezprzetargowym) nieruchomości stanowiącej własność Gminy [...]

Sprzedaż lokali mieszkalnych

Sprzedaż lokali mieszkalnych Wymagane dokumenty:Wniosek - zgłoszenie zamiaru nabycia lokalu mieszkalnego Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu Miejskiego w ŁabiszynieOpłaty: Nabywca ponosi koszty aktu notarialnego [...]

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Wymagane dokumenty: Wniosek oraz wszelkie dokumenty potwierdzające prawo użytkowania wieczystego (szczególnie aktualny odpis księgi [...]

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomościWymagane dokumenty: Wniosek wraz z wszelką dokumentacją wynikającą z Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w [...]

Podział nieruchomości

Podział nieruchomościMiejsce złożenia dokumentów:Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łabiszynie (pokój nr 15)Opłaty: brakTermin i sposób załatwienia:Sprawę załatwia się w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 [...]

Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim Miejsca załatwienia: Urząd Miejski w Łabiszynie, ul. Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn, poniedziałek – [...]

Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania. Zgłoszenie korekty wymiaru podatku od nieruchomości. Zgłoszenie sprzedaży nieruchomości

Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania. Zgłoszenie korekty wymiaru podatku od nieruchomości. Zgłoszenie sprzedaży nieruchomości     Opis usługi: Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania. Zgłoszenie korekty [...]

Zgłoszenie- gruntów rolnych do opodatkowania. Zgłoszenie korekty wymiaru podatku rolnego. Zgłoszenie sprzedaży.

Zgłoszenie- gruntów rolnych do opodatkowania. Zgłoszenie korekty wymiaru podatku rolnego. Zgłoszenie sprzedaży.   Opis usługi: Zgłoszenie- gruntów rolnych do opodatkowania. Zgłoszenie korekty wymiaru podatku rolnego. [...]

Zgłoszenie gruntów leśnych do opodatkowania, zgłoszenie korekty wymiaru podatku leśnego, zgłoszenie sprzedaży

Zgłoszenie gruntów leśnych do opodatkowania, zgłoszenie korekty wymiaru podatku leśnego, zgłoszenie sprzedaży Opis usługi: Zgłoszenie gruntów leśnych do opodatkowania, zgłoszenie korekty wymiaru podatku leśnego, [...]

Przydział mieszkania komunalnego lub socjalnego

Przydział mieszkania komunalnego lub socjalnego Opis usługi:Przydział mieszkania komunalnego lub socjalnegoMiejsca załatwienia:Urząd Miejski w Łabiszynie ul. Plac 1000 Lecia 1 – sekretariat I piętro, pokój Nr 11Termin [...]

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości   Opis usługi: Nadanie numeru porządkowego nieruchomości Miejsca załatwienia: Urząd Miejski w Łabiszynie ul. Plac 1000 Lecia 1 – sekretariat I piętro, pokój Nr [...]

metryczka