Wstąpienie w stosunek najmu lokalu po śmierci najemcy

Wstąpienie w stosunek najmu lokalu po śmierci najemcy


Wymagane dokumenty:

- wniosek o wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy,
- kserokopia aktu zgonu głównego najemcy lokalu,
 
Miejsce złożenia dokumentów:


Urząd Miejski w Łabiszynie ul. Plac 1000 lecia 1 – sekretariat I piętro, pokój Nr 15
 
Opłaty:

Nie pobiera się
 
Termin i sposób załatwienia:
 
- na wniosek zainteresowanych skierowany do Burmistrza,
- w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku,
 
Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r., o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobem gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.1610 t.j.)
 
- uchwała Nr XVI/123/08 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 maja 2008 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łabiszyn,
 
Tryb odwoławczy:


Sprawy sporne rozstrzyga Burmistrz Łabiszyna,
 
Dodatkowe informacje:


nie dotyczy

metryczka


Wytworzył: Artur Pliszkowski (25 stycznia 2018)
Opublikował: Artur Koliński (31 stycznia 2018, 09:04:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1016