Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu


Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wymagane dokumenty:

1.     Wniosek wraz z załącznikami
2.      Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski w Łabiszynie, Plac 1000-lecia 1 sekretariat, pokój nr 15

Opłaty:

56 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).
Wpłata w pokoju nr 3 Urzędu Miejskiego lub na konto bankowe - Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie o/Łabiszyn, nr konta: 62 8181 0000 0015 0024 2000 0006

Termin i sposób załatwienia:
 
W terminie 1 miesiąca a w przypadkach szczególne skomplikowanych do 2 miesięcy art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.)

Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Łabiszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:

nie dotyczy

Formularze do pobrania:
 
wniosek (599kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Piotr Świerczek (17 stycznia 2018)
Opublikował: Artur Koliński (17 stycznia 2018, 11:29:17)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (4 stycznia 2022, 14:03:33)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2713