Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wymagane dokumenty:
Wniosek oraz wszelkie dokumenty potwierdzające prawo użytkowania wieczystego (szczególnie aktualny odpis księgi wieczystej).

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łabiszynie
Opłaty: Opłata skarbowa w wysokości 10 zł oraz opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (ustalona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 Nr 83)).

Termin i sposób załatwienia:

Sprawę załatwia się w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy, w formie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 Nr 83).

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Łabiszyna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:
Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych czynnościami dokonywanymi przez rzeczoznawcę majątkowego.

Formularze do pobrania: wniosek o przekształcenie (23kB) word

metryczka


Wytworzył: Adam Muller (12 grudnia 2017)
Opublikował: Artur Koliński (12 grudnia 2017, 10:19:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1048