Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Wymagane dokumenty:
Wniosek wraz z wszelką dokumentacją wynikającą z Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 Nr 45 poz. 453)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łabiszynie

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł

Termin i sposób załatwienia:

Sprawę załatwia się w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy, w formie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 2101 ze zm.).

Tryb odwoławczy:
Żądanie przekazania sprawy sądowi powszechnemu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji w przypadku, gdy strona jest niezadowolona z przebiegu granicy. Natomiast w kwestiach dotyczących procedury administracyjnej odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Łabiszyna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:

Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych czynnościami dokonywanymi przez geodetę.

Formularze do pobrania:

wniosek (35kB) word

metryczka


Wytworzył: Adam Muller (12 grudnia 2017)
Opublikował: Artur Koliński (12 grudnia 2017, 10:03:20)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (14 czerwca 2019, 10:39:53)
Zmieniono: zmieniono wniosek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 909