Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim


Miejsca załatwienia:

Urząd Miejski w Łabiszynie, ul. Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn, poniedziałek – piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30, tel. (52) 38 44 052 wew. 27, pokój nr 7


Termin załatwienia:

Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego


Opłata:

Nie pobiera się

Podstawa prawna:

art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r., o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)

 
Odwołanie:

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje:

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy wszystkich wspólników winny być złożone na oświadczeniu.  Zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt. 5 ww. ustawy organ zezwalający cofa zezwolenie w przypadku przedstawienia fałszywych danych                      w oświadczeniu, zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 ww. ustawy zezwolenie wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku:
a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub
b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.
Zgodnie z art.21 pkt. 8 ww. ustawy wartość sprzedaży jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.Wymagane dokumenty:

Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych  w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

oświadczenie druk (30kB) word


       

metryczka


Wytworzył: Marta Smolak (12 grudnia 2017)
Opublikował: Artur Koliński (12 grudnia 2017, 09:07:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 894