Wykaz podmiotów gospodarczych świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania pojemników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru padłych zwierząt.

Wykaz podmiotów gospodarczych świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania pojemników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru padłych zwierząt.

metryczka