Druki, wyjaśnienia

Druki, wyjaśnienia

Zwrot kosztów dowozu przez rodziców uczniów niepełnosprawnych do przedszkola lub szkoły - druki

Zwrot kosztów dowozu przez rodziców uczniów niepełnosprawnych do przedszkola lub szkoły - druki [...]

Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika - druki

    Informacja dla pracodawców, którzy zamierzają ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników   Uprzejmie informujemy Pana/Panią, iż  od 1 [...]

Stypendium szkolne - druki

Wnioski należy złożyć w terminie od 01 września 2023r do 15 września 2023r. UWAGA ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO OD 01.01.2022 R.  W SPRAWIE PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO   Informujemy , że zgodnie z Rozporządzeniem [...]

Zasiłek szkolny – wyjaśnienie komu przysługuje

Podmioty uprawnione do otrzymania zasiłku szkolnego Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną, inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku [...]

Stypendium szkolne – wyjaśnienie komu przysługuje

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:   ·         Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży [...]

metryczka