Ugoda dotycząca zmiany stanu wody na gruncie


Ugoda dotycząca zmiany stanu wody na gruncie

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek umawiających się właścicieli gruntów do Burmistrza Łabiszyna o zatwierdzenie ugody.
2. Do wniosku należy dołączyć :
·         projekt ugody,
·         dokument stwierdzający tytuły prawny do nieruchomości ( wypisy z ksiąg wieczystych),
·         aktualne wypisy z rejestrów gruntów .
3. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 
Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łabiszynie (pokój nr 14)

Opłaty
:

Opłata skarbowa: 

10 zł.

Termin i sposób załatwienia:

Sprawę załatwia się w terminie 1 miesiąca w formie decyzji administracyjnej.
Podstawa prawna: art. 235 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566 – tekst jednolity)

Tryb odwoławczy:


Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Łabiszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Dodatkowe informacje:

Zatwierdzona zmiana stanu wód na gruncie nie może wpływać szkodliwie na inne nieruchomości lub gospodarkę wodną, ugoda nie może dotyczyć wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.
 
Formularze do pobrania:

wniosek o zatwierdzenie ugody (31kB) word

wniosek o zatwierdzenie ugody (313kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dąbkowska Lidia (25 stycznia 2018)
Opublikował: Artur Koliński (31 stycznia 2018, 09:34:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1985