Przywrócenie stosunków wodnych do stanu poprzedniego


Przywrócenie stosunków wodnych do stanu poprzedniego

Wymagane dokumenty:
 
1. Wniosek o przywrócenie zmienionych stosunków wodnych na gruncie do stanu poprzedniego.
2. Do wniosku należy dołączyć:
·         wypis z rejestru gruntów,
·         kserokopię mapy ewidencyjnej.
3. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 
Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łabiszynie (pokój nr 14)

Opłaty:

Opłata skarbowa:  10 zł.

Termin i sposób załatwienia:

Sprawę załatwia się w terminie 1 miesiąca w formie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna:

art. 234 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566 – tekst jednolity)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Łabiszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Dodatkowe informacje:


brak
 
Formularze do pobrania:

wniosek (28kB) word

wniosek (306kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dąbkowska Lidia (25 stycznia 2018)
Opublikował: Artur Koliński (31 stycznia 2018, 09:28:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1215