Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych


Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 
 
Wymagane dokumenty:

Wniosek o zaświadczenie – w załączeniu
Dowód wniesienia opłaty
 
Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Łabiszynie, ul. Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn, poniedziałek – piątek  , od godz. 7.30 do godz. 15.30, tel. (52) 38 44 052 wew. 27, pokój nr 7

Opłaty:

Opłata skarbowa – 17 zł
 
Termin i sposób załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki
 
Podstawa prawna:
·    Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.)
·         Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)
·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)
·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)
 
Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy
 
Dodatkowe informacje:

Nie dotyczy
 
Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (28kB) word

metryczka


Wytworzył: Marta Smolak (25 stycznia 2018)
Opublikował: Artur Koliński (31 stycznia 2018, 09:22:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 975