Wydanie jednorazowego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie jednorazowego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Łabiszynie, ul. Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn, poniedziałek – piątek , od godz. 7.30 do godz. 15.30, tel. (52) 38 44 052 wew. 27, pokój nr 7
Opłaty:
Za zezwolenie na okres do 2 dni na sprzedaż w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń:
-    43,50 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
-    43,50 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem
      piwa),
-    175 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie.

Podstawa prawna:

Art. 181 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz.U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm).

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza  w terminie 14 dni od daty doręczenia zezwolenia.

Dodatkowe informacje:

- Zezwolenie jednorazowe wydawane jest na okres max. do 2 dni.
- Oczekując wydania zezwolenia na określony dzień zaplanowanej imprezy, wnioskodawca powinien złożyć wniosek z wyprzedzeniem, które uwzględnia terminy postępowania.
- W przypadku niepoprawnie wypełnionego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia.
- Odbiór zezwolenia odbywa się po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za zezwolenie.    


Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (37kB) word

metryczka


Wytworzył: Marta Smolak (25 stycznia 2018)
Opublikował: Artur Koliński (31 stycznia 2018, 09:17:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 989