Wniosek na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej


Wniosek na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej


Wymagane dokumenty:

- wniosek + załączniki

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Łabiszynie ul. Plac 1000 Lecia l - sekretariat I piętro, pokój Nr 15

Opłaty:

zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/105/2020 Z DNIA 26 LUTY 2020 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Łabiszyn na cele niezwiązane z potrzebami  zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 MARCA 2020 r. poz. 1227)

Termin i sposób załatwienia:
 
W terminie 1 miesiąca a w przypadkach szczególne skomplikowanych do 2 miesięcy art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.)

Podstawa prawna:
 
Art. 20, pkt. 8 i art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3,  ust. 5, ust. 11 i ust. 13a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.222 ze zm.), uchwała Rady Miejskiej w Łabiszynie Nr XIII/105/20 26 luty 2020 r. w sprawie stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Łabiszyn na cele niezwiązane z potrzebami  zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 05 marca 2020 poz. 1227.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy
za pośrednictwem Burmistrza Łabiszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:

nie dotyczy

Formularze do pobrania:

Wniosek na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej


wniosek (71kB) word

metryczka


Wytworzył: Michał Merecki (17 stycznia 2018)
Opublikował: Artur Koliński (17 stycznia 2018, 13:51:49)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (14 września 2021, 08:16:14)
Zmieniono: zmieniono wniosek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1454