Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu


Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu


Wymagane dokumenty:

- wniosek + załączniki (mapa w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonymi numerami działek i wjazdami, 2egz)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Łabiszynie ul. Plac 1000-lecia1 – sekretariat I piętro, pokój nr 15

Opłaty:

10 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2016 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.). Opłaty nie pobiera się za dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Wpłata w pokoju nr 3 Urzędu Miejskiego lub na konto bankowe - Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie o/Łabiszyn, nr konta: 62 8181 0000 0015 0024 2000 0006

Termin i sposób załatwienia:
 
W terminie 1 miesiąca a w przypadkach szczególne skomplikowanych do 2 miesięcy art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.)

Podstawa prawna:
 
art. 29 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 oraz ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. Poz. 222 ze zm.) oraz ust.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy
za pośrednictwem Burmistrza Łabiszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:

- nie dotyczy

Formularze do pobrania:

- wniosek o wydanie zgody na lokalizacje nowego/przebudowę istniejącego zjazdu z drogi Gminnej

wniosek (53kB) word

metryczka


Wytworzył: Michał Merecki (17 stycznia 2018)
Opublikował: Artur Koliński (17 stycznia 2018, 12:05:55)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (14 czerwca 2019, 10:34:12)
Zmieniono: zmieniono wniosek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1399