Wniosek o zajęcie pasa drogowego


Wniosek o zajęcie pasa drogowegoWymagane dokumenty:

- wniosek,
- 1 egzemplarz mapy sytuacyjnej

Miejsce złożenia dokumentów :

Urząd Miejski w Łabiszynie ul. Plac 1000 Lecia 1 – sekretariat I piętro, pokój Nr 15

Opłaty:

Zgodnie z Uchwała XIII/105/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 26 LUTY 2020 r.

Termin i sposób załatwienia:

W terminie 1 miesiąca a w przypadkach szczególne skomplikowanych do 2 miesięcy art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.)

Podstawa prawna :
 
Art. 20, pkt.8 i art. 40 ust. 1, ust.4 i ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1440 z późn.zm.) , art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. , Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm), uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/105/20 z dnia 26 luty 2020 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Łabiszyn na cele niezwiązane z potrzebami  zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05 MARCA 2020 poz. 1227).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy
za pośrednictwem Burmistrza Łabiszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje :

nie dotyczy

Formularze do pobrania:

wniosek (61kB) word


metryczka


Wytworzył: Michał Merecki (17 stycznia 2018)
Opublikował: Artur Koliński (17 stycznia 2018, 11:55:45)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (9 marca 2020, 08:40:12)
Zmieniono: zmieniono podstawę prawną

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1730