Zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu


Zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu


Wymagane dokumenty:

1.     Wniosek wraz z załącznikami
2.      Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski w Łabiszynie, Plac 1000-lecia 1 sekretariat, pokój nr 15

Opłaty:

10 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2016 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.). Opłaty nie pobiera się za dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Wpłata w pokoju nr 3 Urzędu Miejskiego lub na konto bankowe - Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie o/Łabiszyn, nr konta: 62 8181 0000 0015 0024 2000 0006

Termin i sposób załatwienia:
 
W terminie 1 miesiąca a w przypadkach szczególne skomplikowanych do 2 miesięcy art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Łabiszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:

nie dotyczy

Formularze do pobrania:

ZMIANA DECYZJI (30kB) word
ZMIANA DECYZJI (90kB) pdf
ZMIANA DECYZJI (przykład) (75kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Piotr Świerczek (17 stycznia 2018)
Opublikował: Artur Koliński (17 stycznia 2018, 11:35:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1355