Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:

Wniosek

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Łabiszynie, Plac 1000-lecia 1 sekretariat, pokój nr 15

Opłaty:

od wypisu:
·                    do 5 stron - 30,00 zł,
·                    powyżej 5 stron - 50,00 zł,
od wyrysu:
·                    za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł
·                    nie więcej niż - 200,00 zł
zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2016 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.). Opłaty nie pobiera się za dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Wpłata w pokoju nr 3 Urzędu Miejskiego lub na konto bankowe - Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie o/Łabiszyn, nr konta: 62 8181 0000 0015 0024 2000 0006

Termin i sposób załatwienia:

7  dni

Podstawa prawna:

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy: nie przysługuje

Dodatkowe informacje:

Nie dotyczy

Formularze do pobrania:


wniosek (41kB) word

metryczka


Wytworzył: Piotr Świerczek (17 stycznia 2018)
Opublikował: Artur Koliński (17 stycznia 2018, 11:01:13)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (21 czerwca 2019, 12:15:55)
Zmieniono: zmieniono wniosek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2030