Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania. Zgłoszenie korekty wymiaru podatku od nieruchomości. Zgłoszenie sprzedaży nieruchomości


Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania. Zgłoszenie korekty wymiaru podatku od nieruchomości. Zgłoszenie sprzedaży nieruchomości
 

 
Opis usługi:

Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania. Zgłoszenie korekty wymiaru podatku od nieruchomości. Zgłoszenie sprzedaży nieruchomości

Miejsca załatwienia:

Referat Budżetu i Podatków Urzędu Miejskiego w Łabiszynie (pokój nr 3)

Termin załatwienia:

1 miesiąc.
W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę, podając przyczynę niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Opłata:

Nie pobiera się

Podstawa prawna:

Art. 2,3,4,5, 6  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) oraz art. 207 i 254 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U z 2017 r.  poz. 201 z późn. zm).
 
Odwołanie:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3, za pośrednictwem Burmistrza Łabiszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wymagane dokumenty-
obowiązują do 30-06-2019

- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami – formularz przeznaczony dla osób fizycznych
IN-1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (110kB) word
ZN-1/A - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH (58kB) word
ZN-1/B - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (111kB) word

- Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami – formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

 
DN-1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (125kB) word
ZN-1/A - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH (58kB) word
ZN-1/B - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (111kB) word


Wymagane dokumenty - obowiązują od 1.07.2019

- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami – formularz przeznaczony dla osób fizycznych
IN-1 (156kB) pdf IN-1 (312kB) excel
ZIN-1 (119kB) pdf ZIN-1 (92kB) excel
ZIN-2 (100kB) pdf ZIN-2 (88kB) excel
ZIN-3 (117kB) pdf ZIN-3 (100kB) excel
- Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami – formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

 
DN-1 (193kB) pdf DN-1 (260kB) excel
ZDN-1 (103kB) pdf ZDN1 (89kB) excel
ZDN-2 (102kB) pdf ZDN2 (99kB) excel

metryczka


Wytworzył: Joanna Kuras (26 września 2017)
Opublikował: Artur Koliński (26 września 2017, 15:18:29)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (20 listopada 2019, 11:44:50)
Zmieniono: dodano druki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4410