Zgłoszenie- gruntów rolnych do opodatkowania. Zgłoszenie korekty wymiaru podatku rolnego. Zgłoszenie sprzedaży.


Zgłoszenie- gruntów rolnych do opodatkowania. Zgłoszenie korekty wymiaru podatku rolnego. Zgłoszenie sprzedaży.
 
Opis usługi:

Zgłoszenie- gruntów rolnych do opodatkowania. Zgłoszenie korekty wymiaru podatku rolnego. Zgłoszenie sprzedaży.

Miejsca załatwienia:

Referat Budżetu i Podatków Urzędu Miejskiego w Łabiszynie (pokój nr 3)

Termin załatwienia:
1 miesiąc.
W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę, podając przyczynę niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Opłata:

Nie pobiera się

Podstawa prawna:

Art. 3, 4, 5, 6 oraz art. 6a  ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.) oraz art. 207 i 254 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z póżn. zm).

Odwołanie:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3, za pośrednictwem Burmistrza Łabiszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wymagane dokumenty - obowiązują do 30.06.2019

- Informacja w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami – formularz przeznaczony dla osób fizycznych

IR-1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (110kB) word
ZR-1/A - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH (56kB) word
ZR-1/B - DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM (95kB) word


- Deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami – formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej


DR-1 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (176kB) word
ZR-1/A - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH (56kB) word
ZR-1/B - DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM (95kB) word
 


Wymagane dokumenty - obowiązują od 01.07.2019

- Informacja w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami – formularz przeznaczony dla osób fizycznych

IR-1 (137kB) pdf IR-1 (284kB) excel
ZIR-1 (121kB) pdf ZIR-1 (85kB) excel
ZIR-2 (119kB) pdf ZIR-2 (85kB) excel
ZIR-3 (119kB) pdf ZIR-3 (100kB) excel

- Deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami – formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej


DR-1 (134kB) pdf DR-1 (246kB) excel
ZDR-1 (121kB) pdf ZDR-1 (87kB) excel
ZDR-2 (120kB) pdf ZDR-2 (86kB) excel

metryczka


Wytworzył: Joanna Kuras (26 września 2017)
Opublikował: Artur Koliński (26 września 2017, 15:09:30)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (20 listopada 2019, 11:50:10)
Zmieniono: DODANO DRUKI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3424