Most na Kanale Noteckim

 Krótka charakterystyka mostu na Kanale Noteckim.

1.Wzmocnienie i rozbudowa istniejących przyczółków.

2.Wykonanie żelbetowych płyt przejściowych celem zapewnienia  płynności przejazdu z mostu na dojazdy i wyeliminowania powstawania wybojów i uskoków nawierzchni w skutek ewentualnego osiadania nasypów w strefach przyobiektowych.

3.W miejscu ustroju trzyprzęsłowego zostanie wykonany ustrój jednoprzęsłowy swobodnie podparty o  konstrukcji zespolonej stalowo-żelbetowej składający się z 6-ciu dźwigarów blachownicowych powiązanych w układ rusztowy stalowymi poprzecznicami kratowymi i żelbetową płytą zespoloną z półkami wspomnianych dźwigarów za pośrednictwem łączników sworzniowych. 
Rozpiętość teoretyczna nowego mostu wynosić będzie 24,03 m.
Dźwigary główne mostu zostaną wykonane z inwentaryzowanych elementów przęsłowych ze stali 18G2A. 
Współpracująca płyta żelbetowa z betonu klasy B 35.
Przyjęta szerokość całkowita mostu w obrysie zewnętrznych krawędzi gzymsów będzie wynosić 7,90 m.

4.Na jezdni mostu wykonana zostanie dwuwarstwowa nawierzchnia o konstrukcji:
-warstwa wiążąca z asfaltobetonu średnioziarnistego o strukturze częściowo zamkniętej (półścisłego) 0/16 grubości 5,0 cm,
-warstwa ścieralna z asfaltobetonu drobnoziarnistego 0/12 modyfikowanego polimerem grubości 4,0 cm,

5.Chodniki mostu wyposażone zostaną w krawężniki granitowe cięte 18/20 cm i cienką nawierzchnioizolację epoksydowo-poliuretanową gr. 3 mm. oraz wzmocnione balustrady stalowe o wysokości 110 cm.

6.Szczeliny dylatacyjne mostu w obrębie przyczółków zostaną przekryte taśmami dylatacyjnymi Gammat z asfaltu modyfikowanego kauczukiem SBS.

7.Cała konstrukcja stalowa mostu zostanie zabezpieczona wielowarstwowym zestawem malarskim składającym się z farb na bazie kopolimerów epoksydowych i poliuretanowych z metalicznymi wypełniaczami cynkowymi.
Powierzchnie zewnętrzne płyty pomostu oraz przyczółków zostaną zabezpieczone powłokami ochronnymi na bazie żywic akrylowych.

8.W zakres przebudowy mostu wchodzi również budowa umocnień linii brzegowych Kanału pod mostem i w bezpośrednim jego sąsiedztwie oraz przebudowanie stożków nasypów przyobiektowych z umocnieniem ich powierzchni trylinką soczewkową.

9.W bezpośrednim sąsiedztwie mostu zostaną przebudowane dojazdy celem dowiązania ich nawierzchni do nawierzchni na obiekcie.

 

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (25 lipca 2003)
Opublikował: Artur Czaja (25 lipca 2003, 09:36:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4620