Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji na temat działań, kompetencji, statusu prawnego, zasad funkcjonowania oraz decyzji podejmowanych przez organy władzy publicznej. Jednocześnie wspomniane organy władzy publicznej są zobowiązane do udostępniania informacji jawnych o swojej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej.

Menu przedmiotowe naszej strony obejmuje wszystkie zagadnienia tematyczne, które w świetle art. 1 ustawy z 6 września 2001 roku, podlegają udostępnieniu.

W myśl art. 10 ust.1 powołanej wyżej ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Jeśli poszukiwana informacja nie jest opublikowana na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, prosimy o złożenie wniosku w sekretariacie Urzędu lub  przesłanie wniosku na druku z wykorzystaniem jednej  z niżej  podanych możliwości:
  • pocztą elektroniczną na adres: urzad@labiszyn.pl;
  • faxem na numer: (052) 38 44 177;
  • lub listownie na adres: Urząd Miejski w Łabiszynie, ul. Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn;
  • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie ePUAP.  
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  
Pliki do pobrania:

wniosek (37kB) word
wniosek (217kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dominika Przybylińska (20 lutego 2019)
Opublikował: Dominika Przybylińska (20 lutego 2019, 12:01:25)

Ostatnia zmiana: Dominika Przybylińska (2 lipca 2019, 10:56:59)
Zmieniono: aktualizacja wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 991