K U R E N D A W związku z wystąpieniem na terenie gminy Łabiszyn klęski suszy, informujemy zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosków.


Łabiszyn, dnia 23 lipca 2019 r.
ROŚ.6184.6.2019
 
 
K U R E N D A
                
W związku z wystą­pie­niem na tere­nie gminy Łabiszyn klęski suszy, infor­mu­jemy zain­te­re­so­wa­nych rol­ni­ków o możliwości skła­da­nia wnio­sków w celu osza­co­wa­nia strat, doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy.
Informujemy, że druk wniosku dotyczący strat powstałych w wyniku suszy można pobierać w tut. Urzędzie pokój nr 9 lub ze strony internetowej: www.bip.labiszyn.pl.           Po dokładnym wypełnieniu wniosku należy złożyć go w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie /pokój nr 9/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 sierpnia 2019 r.
 
         W celu usprawnienia procesu przyjmowania wniosków, prosimy wszystkich rolników o:
- rzetelne i dokładne wypełnianie składanych wniosków,
- podawanie wszystkich upraw ujętych we wnioskach o płatności bezpośrednie składanych do powiatowego biura agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (również tych niedotkniętych suszą),
- przygotowanie informacji dotyczących numerów działek i klas ewidencyjnych gruntów, na których prowadzone są poszczególne uprawy.


wniosek do pobrania (29kB) word
 

metryczka


Wytworzył: Maciej Andrysiewicz (24 lipca 2019)
Opublikował: Artur Koliński (24 lipca 2019, 08:01:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1778