NULL string(0) ""

Uchwała nr III/25/24RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 3 lipca 2024zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Gminnym Żłobku w ŁabiszynieNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2024 r. poz. 338, poz. 743 i poz. 858) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/25/24
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 3 lipca 2024


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Gminnym Żłobku w Łabiszynie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2024 r. poz. 338, poz. 743 i poz. 858) uchwala się, co następuje:


Uchwała III_25_24.pdf (347kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (5 lipca 2024, 09:25:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85