NULL string(0) ""

Uchwała nr III/24/24RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 3 lipca 2024w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2024–2031Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 858), art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854 i poz. 858) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr III/24/24
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 3 lipca 2024


w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2024–2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 858), art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854 i poz. 858) Rada Miejska uchwala, co następuje:


Uchwała III_24_24.pdf (3639kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (5 lipca 2024, 09:24:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 93