NULL string(0) ""

Uchwała nr II/20/24RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 12 czerwca 2024w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Łabiszyn za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2023r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/20/24
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 12 czerwca 2024


w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Łabiszyn za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2023r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005) uchwala się, co następuje:


Uchwała II_20_24.pdf (525kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (18 czerwca 2024, 15:15:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 96