NULL string(0) ""

Uchwała nr II/15/24RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 12 czerwca 2024w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie za 2023 rokNa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, poz. 295 i poz. 1598 oraz z 2024r. poz. 619) oraz art. 121 ust. 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, poz. 1675 i poz. 1972), po rozpatrzeniu opinii Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/15/24
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 12 czerwca 2024


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie za 2023 rok

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, poz. 295 i poz. 1598 oraz z 2024r. poz. 619) oraz art. 121 ust. 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, poz. 1675 i poz. 1972), po rozpatrzeniu opinii Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie, uchwala się, co następuje:


Uchwała II_15_24.pdf (306kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (18 czerwca 2024, 15:11:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89