NULL string(0) ""

Uchwała nr II/14/24RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 12 czerwca 2024w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łabiszyn lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721) oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/14/24
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 12 czerwca 2024


w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łabiszyn lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721) oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwala się, co następuje:


Uchwała II_14_24.pdf (334kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (18 czerwca 2024, 15:10:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 83