NULL string(0) ""

Uchwała nr II/11/24RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 12 czerwca 2024w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łabiszyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 609 i poz. 721) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), uchwala się, co następuje

Uchwała nr II/11/24
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 12 czerwca 2024


w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łabiszyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 609 i poz. 721) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), uchwala się, co następuje


Uchwała II_11_24.pdf (309kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (18 czerwca 2024, 15:05:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 78