NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIII/328/23RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 19 kwietnia 2023w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza ŁabiszynaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i poz. 2185), po rozpatrzeniu skargi mieszkańców Sołectwa Nowe Dąbie uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIII/328/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 19 kwietnia 2023


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łabiszyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i poz. 2185), po rozpatrzeniu skargi mieszkańców Sołectwa Nowe Dąbie uchwala się, co następuje:


uchwała (263kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (21 kwietnia 2023, 11:05:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 347