NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIII/327/23RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 19 kwietnia 2023w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina ŁabiszynNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz.572) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a i art. 49 ust. 2 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730 oraz z 2023 r. poz. 641) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIII/327/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 19 kwietnia 2023


w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabiszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz.572) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a i art. 49 ust. 2 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730 oraz z 2023 r. poz. 641) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się, co następuje:


uchwała (464kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (21 kwietnia 2023, 11:03:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 176