NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIII/326/23RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 19 kwietnia 2023w sprawie zniesienia jednostek pomocniczych Gminy Łabiszyn – osiedli w Mieście ŁabiszynNa podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 575) oraz § 68 ust. 4 Uchwały Nr XXXVI/322/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 5301) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIII/326/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 19 kwietnia 2023


w sprawie zniesienia jednostek pomocniczych Gminy Łabiszyn – osiedli w Mieście Łabiszyn

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 575) oraz § 68 ust. 4 Uchwały Nr XXXVI/322/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 5301) uchwala się, co następuje:


uchwała (279kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (21 kwietnia 2023, 11:02:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 506