NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/309/23RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 25 stycznia 2023w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Łabiszyn”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023, poz. 40) oraz art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, poz. 1723, poz. 2127, poz. 2243, poz. 2370 i poz. 2687) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/309/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 25 stycznia 2023


w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Łabiszyn”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023, poz. 40) oraz art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, poz. 1723, poz. 2127, poz. 2243, poz. 2370 i poz. 2687) uchwala się, co następuje:


Uchwała XLI_309_23 - przyjęcie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.pdf (5616kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (26 stycznia 2023, 11:44:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 334