NULL string(0) ""

Uchwała nr XXV/184/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 21 lipca 2021w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łabiszyn na lata 2021-2032"Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. póz. 713 z późn. zm.) oraz biorąc pod uwagę wytyczne „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009- 2032" przyjętego Uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. (M.P. 2009 nr 50 póz. 735), zmienionego Uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. (M.P. 2010 nr 33 póz. 481).

Uchwała nr XXV/184/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 21 lipca 2021


w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łabiszyn na lata 2021-2032"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. póz. 713 z późn. zm.) oraz biorąc pod uwagę wytyczne „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009- 2032" przyjętego Uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. (M.P. 2009 nr 50 póz. 735), zmienionego Uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. (M.P. 2010 nr 33 póz. 481).


Uchwała (15637kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (23 lipca 2021, 10:43:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1213