Uchwała nr XXII/167/21RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 31 marca 2021w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy ŁabiszynNa podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. póz. 1439, póz. 2320 i póz. 2361) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/167/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 31 marca 2021


w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Łabiszyn

Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. póz. 1439, póz. 2320 i póz. 2361) uchwala się, co następuje:


zarządzenie (453kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (7 kwietnia 2021, 07:34:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66