NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIX/215/05Rady Miejskej w Łabiszyniez dnia 29 grudnia 2005w sprawie : wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łabiszyn na 2006 rok.na podstawie art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 90, poz. 844, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845, z 2005, Nr 10, poz. 71, Nr 167,poz. 1397, Nr 179, poz. 1487, Nr 181, poz. 1526) po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, Kujawsko –Pomorski Okręg w Bydgoszczy i Sekcją Regionalną Oświaty i Wychowania NSZZ” Solidarność” w Bydgoszczy

Uchwała nr XXIX/215/05
Rady Miejskej w Łabiszynie
z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie : wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łabiszyn na 2006 rok.

na podstawie art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 90, poz. 844, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845, z 2005, Nr 10, poz. 71, Nr 167,poz. 1397, Nr 179, poz. 1487, Nr 181, poz. 1526) po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, Kujawsko –Pomorski Okręg w Bydgoszczy i Sekcją Regionalną Oświaty i Wychowania NSZZ” Solidarność” w Bydgoszczy
uchwała plik.doc (271kB) word

metryczka


Opublikował: Artur Czaja (2 marca 2006, 11:35:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3260