NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/153/04Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 8 grudnia 2004w sprawie : określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących z zakresie zadań własnych Gminy Łabiszyn.na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001/ oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących’’ / Dz. U. z 2004 r. Nr 236, poz. 2363/

Uchwała nr XIX/153/04
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 8 grudnia 2004


w sprawie : określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących z zakresie zadań własnych Gminy Łabiszyn.

na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001/ oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 r. Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących’’ / Dz. U. z 2004 r. Nr 236, poz. 2363/plik.doc (72kB) word

metryczka


Opublikował: Artur Czaja (14 stycznia 2005, 10:46:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3365