NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/152/04Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 8 grudnia 2004 w sprawie : zmiany uchwały w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Łabiszyn wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011".na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska / Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami /

Uchwała nr XIX/152/04
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 8 grudnia 2004


w sprawie : zmiany uchwały w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Łabiszyn wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011".

na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska / Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami /uchwała plik.doc (72kB) word

metryczka


Opublikował: Artur Czaja (14 stycznia 2005, 09:37:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2371