NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/150/04Rady Miejskiej w Łabiszniez dnia 8 grudnia 2004 w sprawie : nieodpłatnego przejęcia od Nadleśnictwa Szubin lokalu mieszkalnego.na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/, art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r., o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe / Dz. U. Nr 119, poz.567 z 1996 r., Nr 52, poz. 236 z 1997 r., Nr 6, poz. 32 oraz z 2000 r., Nr 39, poz. 442 / oraz art. 40 a ust. 10 ustawy z dnia 28 września 1991 r., o lasach / Dz. U. z 2000 r., Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r., Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz.1623, z 2002 r., Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1682 oraz z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 229, poz. 2273, z 2004 r., Nr 92, poz. 880, nr 93, poz. 894 i Nr 141, poz. 1492 /

Uchwała nr XIX/150/04
Rady Miejskiej w Łabisznie
z dnia 8 grudnia 2004


w sprawie : nieodpłatnego przejęcia od Nadleśnictwa Szubin lokalu mieszkalnego.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/, art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r., o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe / Dz. U. Nr 119, poz.567 z 1996 r., Nr 52, poz. 236 z 1997 r., Nr 6, poz. 32 oraz z 2000 r., Nr 39, poz. 442 / oraz art. 40 a ust. 10 ustawy z dnia 28 września 1991 r., o lasach / Dz. U. z 2000 r., Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r., Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz.1623, z 2002 r., Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1682 oraz z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 229, poz. 2273, z 2004 r., Nr 92, poz. 880, nr 93, poz. 894 i Nr 141, poz. 1492 /uchwała plik.doc (52kB) word

metryczka


Opublikował: Artur Czaja (4 stycznia 2005, 13:43:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2509