NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/147/04Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 8 grudnia 2004w sprawie : wprowadzenia opłaty administracyjnejna podstawie art. 18, art. 19 pkt 1 lit.„d”ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz.1683, z 2003 r., Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r., Nr 92, poz. 880, poz. 884, Nr 96, poz. 959, nr 123 poz. 1291/ oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z 2004 r., Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 / i art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/

Uchwała nr XIX/147/04
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 8 grudnia 2004


w sprawie : wprowadzenia opłaty administracyjnej

na podstawie art. 18, art. 19 pkt 1 lit.„d”ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz.1683, z 2003 r., Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r., Nr 92, poz. 880, poz. 884, Nr 96, poz. 959, nr 123 poz. 1291/ oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z 2004 r., Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 / i art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/uchwała plik.doc (55kB) word

metryczka


Opublikował: Artur Czaja (29 grudnia 2004, 15:10:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2760