NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/146/04Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 8 grudnia 2004w sprawie : podstawowych rocznych stawek czynszu dzierżawnego oraz podstawowych opłat rocznych za użytkowanie nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Łabiszyn.na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a”ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ oraz § 6 i § 11 uchwały Nr XVIII/164/2000 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 września 2000r., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łabiszyn zmienionej uchwałą Nr XXVII/238/2001 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 16 października 2001 r., o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łabiszyn

Uchwała nr XIX/146/04
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 8 grudnia 2004


w sprawie : podstawowych rocznych stawek czynszu dzierżawnego oraz podstawowych opłat rocznych za użytkowanie nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Łabiszyn.

na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a”ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ oraz § 6 i § 11 uchwały Nr XVIII/164/2000 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 września 2000r., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łabiszyn zmienionej uchwałą Nr XXVII/238/2001 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 16 października 2001 r., o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łabiszynuchwała plik.doc (50kB) word
załącznik do uchwały plik1.doc (58kB) word

metryczka


Opublikował: Artur Czaja (29 grudnia 2004, 14:42:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3224