Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Modernizacja drogi gminnej Smerzyn - Klotyldowo, gmina Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.8.2017
wartość: poniżej 5225000,00
termin składania ofert: 13 października 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Ceny ofert złożonych w postępowaniu znacznie przekraczają kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)