Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn – etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.7.2020
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 5 lutego 2021  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: WIMAR Sp. z o. o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo za cenę 3 478 159,79 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 85,65 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty opisanych w SIWZ.  

zamówienie na:

Dostawa autobusu 24 osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.8.2020
wartość: ponizej 214000 euro
termin składania ofert: 28 stycznia 2021  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: Bus-Center Tomasz Gad ul. Spacerowa 26B, 26-067 Strawczyn za cenę 311 190,00 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 99 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty opisanych w SIWZ. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)