zamówienie na:

Świadczenie usług cateringu dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego im. Juliana Tuwima w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: tryb podstawowy z negocjacją
nr sprawy: IGM.271.4.2024
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 1 sierpnia 2024  12:00
ostęp do Dokumentów Przetargowych oraz:
- składanie ofert,
- wymiana informacji,
- przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (które zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem Platformy zakupowej:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/57765/summary

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Napierała
Opublikował: Adrian Lubiszewski (9 lipca 2024, 15:32:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 108